Počasna predsednica Fondacije

 • Dr Bogdanka Prćić-Knežević, lekar transfuziolog, načelnica Opšte bolnice, Subotica

Skupština i upravni odbor Fondacije


Predsednik skupštine Fondacije

 • Deže Kiš, predsednik upravnog odbora Udruženja za pozitivnu komunikaciju „Klub21”, Subotica

Predsednik upravnog odbora Fondacije

 • Andrija Romić, pomoćnik direktora Javnog preduzeća za održavanje sportskih objekata „Stadion“, Subotica

Potpredsednik upravnog odbora

 • Franjo Galac, nastavnik srpskog jezika, Osnovna škola «Kizur Ištvan», Subotica

Ostali članovi Upravnog odbora

 • Valeria Agoston Pribila, upravnica Gradske biblioteke, Subotica

 • Branislav Borović, preduzetnik, vlasnik pekare «Micko», Subotica

 • Gabor Kovač, preduzetnik, vlasnik i direktor fabrike mini peciva «Fornetti», Subotica (suosnivač)

 • Vesela Laloš, novinar, dopisnik dnevnog lista «Danas», Subotica

 • Bela Mesaroš, glavni trener stonoteniskog kluba «Spartak», Subotica

 • Milan Torbica, službenik, Osnovna škola «Jovan Mikić», Subotica

 • Atila Salai, fotoreporter-karikaturist nedeljnika «Het Nap», Subotica

Ostali članovi skupštine Fondacije

 • Lajoš Božik, načelnik odeljenja za informatiku Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Subotica

 • Agnes Š. Kiš, novinarka u penziji, saradnica nedeljnika «Čaladi Ker», Subotica

 • Dr Ferenc Kovač, zubar, Sentandreja, Republika Mađarska (savetnik)

 • Andrej Kunkin, bibliotekar, Američki kutak, Gradska Biblioteka, Subotica

 • Tibor Lošonc, apsolvent Građevinskog fakulteta, Subotica

 • Katy Love, project officer, ECBP, Iliana, Decatur USA, (savetnica)

 • Ana Mertel, nastavnica u penziji, Subotica

 • Iske Mezirović, preduzetnik, vlasnik poslastičarnice «Pelivan», Subotica

 • Mirko Rižanji, preduzetnik, vlasnik trgovinske radnje «Rižanji», Subotica (počasni član)

 • Josip Šebešćen, trener stonoteniskog kluba «Spartak», Subotica

 • Lídia Süli, učiteljica u penziji, Subotica

 • Zvekan Berec Aniko, glavna sestra ATD-a, Subotica

 • Čaba Šarnjai, student, Učiteljski Fakultet na Mađarskom nastavnom jeziku


Na početak